Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Tak to robimy

Obsługa administracyjna nieruchomości

Zawieranie umów z wykonawcami, dostawcami i ubezpieczycielami. Zwoływanie i obsługa zebrań. Prowadzenie korespondencji z właścicielami lokali.

Obsługa techniczna nieruchomości

Przygotowywanie planów remontowych, zlecanie oraz kontrolowanie napraw, zlecanie przeglądów technicznych budynku, prowadzenie książek obiektu budowlanego, rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez właścicieli lokali.

Obsługa księgowa nieruchomości

Dokonywanie rozliczeń, prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, pobieranie ustalonych zaliczek od właścicieli lokali, sporządzanie rocznych sprawozdań i planów gospodarczych, prowadzenie windykacji.

Obsługa prawna nieruchomości

Reprezentowanie przed organami publicznymi, wsparcie w sporach pomiędzy właścicielami, przygotowywanie uchwał, regulaminów i umów, dochodzenie roszczeń.

Pozyskiwanie środków na modernizacje i remonty

Na bieżąco śledzimy ogłaszane projekty finansowane przez gminy oraz Państwo, analizujemy możliwości uzyskania dofinansowania oraz składamy wnioski o dofinansowania.

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu Wspólnoty Mieszkaniowe jak i prywatnych właścicieli nieruchomości.